Brad Gregory

De tijd van de Reformatie en de secularisatie van kennis

Aan middeleeuwse universiteiten gold theologie als het belangrijkste vak, maar tegenwoordig heeft het nog slechts een marginale positie. Dit is tekenend voor het proces van secularisatie van kennis. Doorgaans wordt de secularisatie van kennis verklaard uit de opkomst van de natuurwetenschappen, het toenemende historisch besef en de invloed van de Verlichting. Brad Gregory betoogt dat de oorsprong van dit proces eerder ligt, namelijk in de tijd van de Reformatie.

verschenen: Januari 2015, blz. 16

jaargang: 82/01