Piet-Hein Donner

De toekomst tegemoet zien

De Nederlandse jezuïet Robert Regout werd op 1 juli 1940 door de Duitse bezetter gearresteerd; hij overleed in gevangenschap, op 28 december 1941 in het concentratiekamp Dachau. Zijn arrestatie kan niet los worden gezien van zijn houding tegenover de bezetter. De vraag is, of en hoe zijn denken ook vandaag nog een bron van inspiratie kan zijn.

verschenen: Oktober 2006, blz. 774

jaargang: 73/09