Frederik Bokshoorn

De ’toekomst’ van de gevangenis

Toen in 1831 Alexis de Tocqueville met een collega naar de VS overstak om het gevangeniswezen te bestuderen, golden de Amerikaanse gevangenissen als het beste antwoord op de vraag wat een maatschappij met de misdadigers in haar midden moest doen. Sinds die tijd is het idee van de ‘penitentiary’, het verblijf waar ook gecorrigeerd kon worden, wel verbleekt. Ook de ‘humanitaire’ oplossing van zoveel mogelijk vrijheid binnen de gevangenis blijkt geen oplossing te zijn. De auteur overdenkt de verschillende pogingen die gedaan zijn om een uitweg te vinden uit de impasse.

verschenen: Januari 1975, blz. 337

jaargang: 42/04