Wout van Tongeren

De toeschouwer als medeplichtige

Het verzet van Lars von Trier tegen de realistische cinema

Lars von Trier doorbreekt in zijn films een alomtegenwoordige tendens in de hedendaagse cinema. De manier waarop doet denken aan hoe Bertolt Brecht het theater van zijn tijd wilde hervormen. In de films van Lars von Trier is het verzet echter niet gericht tegen het realistische theater, maar tegen de door Hollywood gedomineerde cinema die zijn toeschouwers op een uiterst effectieve manier passief maakt en voedt met dubieuze morele kaders.

verschenen: November 2005, blz. 915

jaargang: 72/10