Peter Bursens

De top van Nice en de hervormingen van de Europese Unie: stilstaan is achteruitgaan

De Europese Unie is nog niet klaar voor een uitbreiding. De recente Top van Nice is er niet in geslaagd de nodige hervormingen door te voeren. De lidstaten zijn niet bereid meer soevereiniteit aan de Europese beleidsorganen af te staan. Dat zelfs de delegatie van België, een van de meest pro-Europese landen, nationale op Europese belangen liet voorgaan, is een teken aan de wand.

verschenen: Maart 2001, blz. 227

jaargang: 68/03