Georges De Schrijver

De traditie gedagvaard

Traditiehermeneutiek van Gadamer tot Habermas

Traditie is niet de passieve overname maar de actieve door-reiking van waarden die altijd al binnen een maatschappelijke context werden gevormd en desgevallend vervormd, bestendigd en desgevallend aangevochten. Aan de hand van Gadamers en Habermas’ traditiehermeneutiek verklaart de auteur waarom ook de her-taling van christelijke waarden pas dan spanningen en conflicten oproept, wanneer zij aan de privésfeer onttrokken en in het heersende maatschappelijk bestel betrokken wordt.

verschenen: Januari 1981, blz. 291

jaargang: 48/04