Juan Luis Segundo

De twee theologieën van de bevrijding

Bevrijdingstheologie is een dubbelzinnige benaming voor twee stromingen in Latijns-Amerika, die sterk van elkaar verschillen zowel in hun historische oorsprong en verloop als hun principiële uitgangspunt, methode, doelstellingen en pastorale consequenties. De iets oudere stroming van kritische intellectuelen wilde vóór alles de oppressieve ideologie ontmaskeren die zowel het officiële christendom van de betere klassen als de zogenaamde volksreligie van de massa’s heette te beheersen. De jongere beweging ging aan de kant staan van het ‘gewone’ volk zelf en zijn te voorbarig verguisde religiositeit, om van de ‘armen’ te leren hoe een christelijk bevrijdingsproces niet alleen voor maar ook mét het volk op gang gebracht zou kunnen worden.

verschenen: December 1984, blz. 226

jaargang: 52/03