R. Van Straelen

De uitdaging van de nieuwe internationale arbeidsverdeling

De luide oproepen tot een rechtvaardiger verdeling van de welvaart op wereldschaal zijn in de heersende economische crisis nagenoeg geheel verstomd. Vanouds bekende verweerreflexen als protectionisme duiken weer op, naast radicale voorstellen als de totale overplanting van staal en textiel naar de lage-loonlanden van de Derde Wereld. De auteur betoogt dat het inderdaad zeer complexe probleem niet gebaat is met al te eenzijdige en simpele oplossingen, die voor alle betrokken partijen tenslotte toch heilloos en onrechtvaardig zouden zijn.

verschenen: Februari 1978, blz. 410

jaargang: 45/05