V. Cosmao

De universele bestemming van de goederen

Het matig enthousiasme voor een rechtvaardiger verdeling van de aardse goederen tussen alle naties is eri n de industrielanden beslist niet op vooruitgegaan, sinds zij hun jongste economische crisis kennen. Toch moet het proces van een vrijwillige herverdeling – op straffe van een catastrofe – dringend doorgang hebben en de christelijke Kerken zijn het aan hun eigen boodschap verplicht de collectieve bewustwording van die evidentie met alle kracht te bevorderen. Na de artikelen van L.H. Janssen, H. Buelens en R. Van Straelen willen we ook de sociale inzichten van de Kerk in verband met de herverdeling van rijkdom en macht in het licht stellen.

verschenen: Maart 1978, blz. 483

jaargang: 45/06