P. Van Remoortere

De universitaire expansie in België

De nauwelijks vijftien jaar oude, stormachtige groei van de universitaire instellingen vertraagde en viel stil op heel korte termijn. Omdat deze kentering allerminst van voorlopige aard is dringt de auteur aan op enkele weloverwogen beleidsopties: niet alleen om uit een actuele impasse te geraken maar ook om over de wetenschappelijke én maatschappelijke functie en toekomst van de universiteit ànders te gaan denken.

verschenen: Mei 1977, blz. 675

jaargang: 44/08