Marc Hooghe

De UNO-conferentie over milieu en ontwikkeling

Een bescheiding succesje

De UNO-conferentie te Rio loste beslist niet alle verwachtingen in. Het bleef uiteindelijk bij een ‘milieutop’ en groeide niet uit tot een conferentie over de samenhang tussen milieu- en ontwikkelingsproblemen. Een dergelijke opdracht vergt echter de inzet van alle wereldburgers en wel over een lange periode. Al bracht Unced geen uitkomst, ze betekende toch een aanzet tot een ‘eco-industriële revolutie’. Uno-conferentie te Rio

verschenen: September 1992, blz. 980

jaargang: 59/11