Paul Erbrich

De valstrik van de welvaart I

Is er een uitweg uit de impasse van de economische groei, die alsmaar grotere ecologische en bevoorradingsproblemen schept en toch onmisbaar wordt geacht om de werkloosheid uit d – westerse – wereld te helpen? Volgens het onlangs verschenen NAWU-rapport is de zogeheten kwalitatieve groei het enige, redelijke alternatief. Die nieuwe optie impliceert o.m. een drastische energiebesparing mét grotere tewerkstelling, in plaats van de nog steeds gebruikelijke loonkost- en arbeidsbesparing dóór groter energieverbruik.

verschenen: Oktober 1979, blz. 43

jaargang: 47/01