Paul Erbrich

De valstrik van de welvaart II

In deze tweede bijdrage over het NAWU-rapport behandelt de auteur de daarin geformuleerde aanbevelingen voor de stabilisatie van onze economie: de opbouw van ‘kleine netten’ en van een sociale dienstverlening. Hij gaat eveneens in op wat er dadelijk kan of moet aan gedaan worden:: en op enkele bezwaren tegen reële leemten en vermeende illusies van deze Zwitsere diagnose en prognose van onze, Westeuropese, toekomst.

verschenen: November 1979, blz. 110

jaargang: 47/02