Pierre Cardon de Lichtbuer

De veiligheid van de kernreactoren

Deze tweede bijdrage behandelt eerst een nieuwe experimentele weg om de veiligheidsvoorzieningen van de kernreactoren nog te verbeteren. Vervolgens worden de kansen op (en de omvang van) een ernstig nucleair ongeluk vergeleken met de kansen en de omvang van andere ongelukken. Tenslotte wordt de redelijke veiligheid van de LWR-reactoren bevestigd, en de vraag opengelaten in welke mate en voor hoelang wij kernenergie als een complementaire energievorm moeten/mogen gebruiken.

verschenen: December 1975, blz. 224

jaargang: 43/03