Guido Vanheeswijck

De vele gedaanten van de moderniteit

Waarin verschilt de moderniteit van de postmoderniteit? Het antwoord lijkt eenvoudig. Het moderne tijdperk predikt de ideologie van de totalitaire aanspraken, gelooft in ‘grote verhalen’, zweert bij de universaliteit van de instrumentele rede, reduceert de ander tot het ‘universele ik’ en koestert de idee van de maakbaarheid van de wereld. Het postmodernisme ‘ontmaskert’ dit alles. Maar is het allemaal wel zo eenwoudig? Drie recente wijsgerige publikaties brengen alleszins belangrijke nuanceringen aan.

verschenen: December 1994, blz. 1009

jaargang: 61/11