Carlos Tindemans

De verbeelding aan de macht

Een jaar Nederlandse toneelstukken

Een balans van wat er in een jaar zoal aan Nederlandse toneelteksten is verschenen, is uiteraard iets anders dan een overzicht van wat het theater te zien heeft gegeven. Toneelliteratuur is iets anders dan theater. Zo’n balans heeft ook iets toevalligs. Niet zo toevallig is het echter, dat Hugo Claus er zo’n belangrijke plaats in krijgt. Vooral op zijn jongste teksten (zijn ‘Leven en werken van Leopold II’ was op het ogenblik dat het artikel klaar moest zjin, nog niet beschikbaar) wil deze kroniek iets dieper ingaan.

verschenen: Januari 1971, blz. 398

jaargang: 38/04