De Kuyper & Poppe

De verbeelding van de Muziek II

Kierschner over Mozart

Met zijn ‘Mozart, Aufzeichnungen einer Jugend’ heeft K. Kirschner een bijzonder onconventioneel en vervreemdend beeld geschetst van de in conventies en routines vertrikte jeugd van een erkend ‘genie’. Niet om de genialiteit te negeren of te ontluisteren, maar om de toeschouwers aan het denken te zetten over reële aspecten van het kunstenaarsbestaan, die hem tot dan toe wellicht en waarschijnlijk waren ontgaan.

verschenen: Maart 1977, blz. 501

jaargang: 44/06