Jos Pouls

De verboden kruiswegen van Albert Servaes en Aad de Haas

Rond 1920 vond een van de grootste kunstdebatten van de twintigste eeuw plaats. Het onderwerp daarvan waren de gruwelijke tekeningen die Albert Servaes als kruisweg had gemaakt voor het kerkje van Luithagen. De kerkelijke overheid was erg kritisch. Want hoe konden eenvoudige gelovigen een menselijk wrak als hun goddelijke verlosser zien? Direct na de Tweede Wereldoorlog herhaalde de geschiedenis zich rond de kruisweg van Aad de Haas in het Nederlandse Wahlwiller.

verschenen: April 2015, blz. 345

jaargang: 82/04