Stefaan Marysse

Judi Revers boek In Praise of Blood is het meest systematische en duidelijke verslag dat ooit over de genocide in Rwanda is verschenen en gepubliceerd. Het doet de officiële versie over de verantwoordelijkheid voor de genocide op haar grondvesten daveren. Het boek werd geschreven op basis van strikt vertrouwelijke rapporten opgesteld door het Internationaal Strafhof en op basis van talloze getuigenissen, ook van FPR-verantwoor¬delijken, over de oorlogsmisdaden begaan door het FPR, het Rwandees Patriottisch Front.

verschenen: september-oktober 2018, blz. 456

jaargang: 85/05