Jan Servaes

De Verenigde Staten en Unesco: een terugblik I

De beslissing van de VS om de Unesco te verlaten is slechts het voorlopige hoogtepunt in een reeks meningsverschillen en conflicten, die van meet af aan tussen de VS en andere – met name westerse – lidstaten hebben bestaan, nog voordat de Sovjetunie was toegetreden, en lang voor de massale toetreding van de Derde Wereldland. Waar de VS thans de politisering binnen de Unesco aanklagen, hebben zij in het verleden vaker en onomwonden geprobeerd de Unesco voor haar politieke doeleinden te gebruiken.

verschenen: April 1985, blz. 523

jaargang: 52/07