Jan Servaes

De Verenigde Staten en Unesco: een terugblik II

Sinds het begin van de jaren zeventig drongen de Derde Wereld-landen aan op een grondige hervorming van de internationale communicatie en informatie, die zij overheerst achtten door westerse landen en instanties. De vinnige discussie daaromtrent leidde tot het eenparig goedgekeurde compromis van 1978, de Mass Media Declaration. De VS hebben deze verklaring jarenlang aangevochten als een onduldbare politisering en beknotting van de vrije informatie, maar motiveerden hun recente uittreding uit de Unesco toch uitsluitend door hun kritiek op de begroting van de organisatie en op de persoon van haar directeur-generaal M’Bow.

verschenen: Mei 1985, blz. 605

jaargang: 52/08