S.F. Breuer

De Vereniging voor Dienstplichte Militairen

De verhouding tussen de VVDM en de krijgsmacht polariseert zicht o phet ogenblijk bijzonder. De auteur, die zowel met de VVDM als met de krijgsmacht vertrouwd is, heeft in het kader van zijn studie sociologie dit verschijnsel geanalyseerd en getracht de feitelijke ontwikkeling vast te leggen. Daarbij tracht hij beide partijen in hun goede en minder goede eigenschappen tot hun recht te laten komen.

verschenen: December 1971, blz. 283

jaargang: 39/03