Antoon Braeckman

De Verlichting voorbij?

Schellings romantische kritiek op de moderniteit

De eerste jaren van Schellings filosofische ontwikkeling (1790-1800) werpen een merkwaardig licht op het ontstaan van het Duitse Idealisme. Zo blijkt dat de motor ervan gelegen is in een probleemstelling die ook nu volop in de belangstelling staat: de vraag naar het emancipatorische gehalte van het project van de moderniteit.

verschenen: November 1988, blz. 107

jaargang: 56/02