Eric De Kuyper

De verloren kunst van het vertellen

Enkele Amerikaanse commerciële films

Met haast kinderlijk-eenvoudige beeld-verhalen, geïnspireerd op comic-strips en TV-commercials, zou Hollywood opnieuw aansluiting gevonden hebben bij de verhalende actiefilm die het lange tijd zo goed deed. Maar de cineasten zochten het uitsluitend in kwantitatief opbod en super-effecten – uiteraard ontzegd aan het kleine scherm – zonder iets over te laten aan de verbeelding en creatieve medewerking van de toeschouwer.

verschenen: Januari 1982, blz. 352

jaargang: 49/04