Pavel Ambros

De vernieuwing van de kerk in Europa

Een Midden-Europese ervaring

De Duitse theoloog Karl Rahner heeft ons drie vragen over de kerk voorgelegd: Waar staan we? Wat moeten we doen? Hoe kunnen we over de kerk van de toekomst nadenken? Ook in Midden-Europa zoekt men naar antwoorden daarop. Algemene vragen worden er echter vanuit een ander gezichtspunt gelezen dan in het Westen. De Midden-Europeaan neigt ertoe steeds weer terug te keren naar de traditie, die niet alleen getekend is door de Latijns-katholieke cultuur, maar ook door de Grieks-Byzantijnse erfenis en de missie van de heiligen Cyrillus en Methodius.

verschenen: September 2005, blz. 706

jaargang: 72/08