Ria Vanderauera

De verwondering en de oplossingen van Walker Perey

Uit het Amerikaanse Zuiden afkomstig is W. Percey (°1916) hoegenaamd geen tweede Faulkner: de erkenning kwam dan ook vrij laat en liet zich nog vaker op een dwaalspoor brengen door de subtiele ironie waarmee de auteur de Amerikaanse samenleving hekelt. Percy’s romanparabels zijn geboren uit de verwondering over het unieke wezen van de mens:: een verwondering die men slechts kan volhouden dank zij pragmatische oplossingen als ‘geloven en liefhebben’, ongeacht de waarheidswaarde die daaraan wordt toegekend.

verschenen: Maart 1983, blz. 526

jaargang: 50/06