Patrick De Wachter

De verzuchtingen van de ziel

De dieptetheologie van Eugen Drewermann

De Duitse theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann veroorzaakt heel wat opschudding met zijn dieptepsychologische interpretatie van het geloof. Hij maakt zich sterk dat hij door het vertalen van de christelijke boodschap in archetypische symboolltaal de grondslag kan leggen voor nieuwe levensbevestigende spiritualiteit. Beslissend daarbij is dat deze spiritualiteit in staat moet zijn de zelfwording van de moderne mens in religieuze zin te begeleiden om hem van zijn bestaansangst te verlossen.

verschenen: April 1995, blz. 291

jaargang: 62/04