Cyril Lansink

De vicieuze cirkel van depressie

Depressiviteit is te beschouwen als een wanhopige impasse in de zingeving. Het leven lijkt zinloos, en daardoor heb je er ook geen zin meer in. De huidige depressie-hausse kan te maken hebben met de aard van de huidige maatschappij, waarin de mens zichzelf als het ware telkens opnieuw moet uitvinden. Antidepressiva kunnen de symptomen verzachten, maar ze volstaan niet. Als iets belangrijk is om een depressie het hoofd te bieden, dan is het de liefdevolle aandacht van een ander.

verschenen: September 2003, blz. 675

jaargang: 70/08