SITUATIES V

De vierde wereld

Acht jaar geleden werd ergens in de stad gewoon een cafétje geopend waar jongeren terecht zouden kunnen, die noch in jeugdbeweging, noch in jeugdclub hun gading bleken te vinden. Het kernprobleem van de dar ontdekte ‘vierde wereld’ is: dat die jongeren – én hun ouders – van meet af aan uit de boot vielen van de ‘gemiddelde’ cultuur, die voor al de anderen in onze samenleving zo vanzelfsprekend is.

verschenen: Februari 1981, blz. 406

jaargang: 48/05