Leo Geerts

De Vlaamse contrarevolutie

Van de Boerenkrijg — het gewapende verzet tegen de Franse revolutionaire bezetters — heeft de Vlaamse romanliteratuur, te beginnen met H. Conscience, doorlopend een vrij stereotiep en uiteraard positief beeld opgehangen, dat nogal sterk verschilt van wat de relatief schaarse maar indringender historische studies daaromtrent aan het licht brachten. Vlaams verzet tegen Fr. revolution. bezetters : hist. herbezien

verschenen: Januari 1989, blz. 332

jaargang: 56/04