Herman Simissen

‘De vondst van de eeuw’

De dagboeken van Adolf Hitler

Op een drukbezochte persconferentie in Hamburg op 25 april 1983, berichtte Peter Koch, hoofdredacteur van het weekblad Stern, dat een verslaggever van dit blad de dagboeken van Adolf Hitler had ontdekt. Maar op 6 mei maakte de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Friedrich Zimmermann, bekend dat onomstotelijk was komen vast te staan dat de door Stern gepubliceerde dagboeken van Hitler vervalsingen waren. In de tussenliggende weken werd druk gedebatteerd over de vraag of deze dagboeken authentiek waren of niet.

verschenen: Juli 2007, blz. 624

jaargang: 74/07