A. Udias & H. Jans

De voorspelbaarheid van aardbevingen

In het begin van de jaren 70 was men in wetenschapskringen vrij algemeen de overtuiging toegedaan dat de nauwkeurige voorspelling van aardbevingen een probleem was dat binnen 10 jaar zijn definitief beslag zou krijgen. Maar zowel de westerse als de Chinese onderzoekprogramma’s wezen intussen uit dat het aardbevingsproces nog veel complexer is dan men had vermoed, al werd in de interpretatie ervan een enorme vooruitgang geboekt.

verschenen: Januari 1983, blz. 328

jaargang: 50/04