Goedele De Keersmaeker

De Vredesbeweging in Vlaanderen

Sinds 1830 is het buitenlands beleid van België voor geen enkele regering ooit een breekpunt geweest, daar het politieke leven beheerst werd door de permanentie en eventuele toespitsing van de drie grote – ideologische, etnisch-taalkundige en sociaal-economische – tegenstellingen tussen vrijzinnig en katholiek, Vlaams en Waals, arbeid en kapitaal. De uitgesproken pluralistische vredesbeweging heeft wel op onverwacht korte tijd tot een opmerkelijke massa-mobilisatie geleid, maar is er vooralsnog niet in geslaagd door te breken op het parlementaire vlak, waar de politieke beslissingen vallen.

verschenen: April 1984, blz. 604

jaargang: 51/07