Jan Kerkhofs

De vrouw in de kerk, probleem en mysterie

In de apostolische brief ‘Mulieris Dignitatem’ (de waardigheid van de vrouw) betoont Johannes-Paulus II met klem de gelijkheid van man en vrouw. Toch wordt het priesterambt – op basis van de Schrift – als een uitsluitend mannelijk ambt gehandhaafd. Een impasse? kerk : vrouw in de kerk (probleem en mysterie) (1989)

verschenen: Januari 1989, blz. 364

jaargang: 56/04