Godelieve D’Olieslager

De vrouwentop in Mexico

Was de wereldconferentie van het Jaar van de Vrouw de voorlopige finale of een mogelijke ouverture van de vele bemoeiingen der Verenigde Naties ten bate van de gelijkberechtiging en de emancipatie van de vrouw? De auteur beschrijft hoe verschillend de nationale reacties op deze internationale vergadering waren, wat er aan resoluties en aanbevelingen uit de bus kwam, en welke vragen dit stelt aan het beleid in België.

verschenen: December 1975, blz. 202

jaargang: 43/03