Herman Simissen

De waarde van intellectuele bescheidenheid

Bij de honderdste geboortedag van K.R. Popper

Poppers naam wordt niet vaak genoemd, maar een aantal van zijn ideeën (zoals het falsificatieprincipe in de kentheorie, of het onderscheid tussen een gesloten en een open samenleving) heeft een ruime weerklank gevonden. Popper beschouwde zijn ‘kritisch rationalisme’ als een strijdmiddel tegen elke vorm van totalitarisme en een pleidooi voor de vrije discussie die de grondslag vormt van de democratie.

verschenen: December 2002, blz. 992

jaargang: 69/11