Ger Groot

De waarheid is een vals begrip

Nietzsche volgens anderen en zichzelf

Sinds enkele decennia wordt F. Nietzsche opnieuw gretig gelezen en gecommentarieerd. Van alle recente interpretaties – de een al vernuftiger dan de andere – lijkt die van R. Duhamel nog de meest consistente te zijn: voor Nietzsche was het pure en dus zinloze ‘worden’ de enige werkelijkheid, die verraden werd en verstard geraakte in het menselijk denken en spreken over het ‘zijn’.

verschenen: Februari 1982, blz. 395

jaargang: 49/05