Hans van Leeuwen

De Weg, de Waarheid en het Leven

Vragen rond een encycliek

De encycliek Veritatis Splendor heeft veel reacties opgeroepen. Is het mogelijk een theologische wortel te vinden van waaruit zowel het officiële kerkelijke spreken te verstaan en te verklaren valt, alsook de reacties en de verscheidenheid daarvan te begrijpen zijn? Zou die te vinden zijn in het verschillend verstaan van het begrip ‘openbaring’? Welke rol spelen God en mens daarin?

verschenen: Januari 1994, blz. 16

jaargang: 61/01