Ludo Abicht

De wereld van Fernand Braudel

Fernand Braudel is erin geslaagd een totaalvisie op de geschiedenis uit te werken die ons niet alleen verrassend nieuwe inzichten bezorgt, maar ook tot een beter begrip van onze eigen tijd bijdraagt. Door elk feit in een drieledig tijdskader te plaatsen, doorbreekt hij de kunstmatige grenzen tussen de verschillende tijdperken en legt hij de vaak duizenden jaren oude wortels van onze moderne leefwereld bloot. Braudel (Fernand) : totaalvisie op de geschiedenis

verschenen: December 1988, blz. 226

jaargang: 56/03