Guido Vanheeswijck

De wereld van gisteren

In Joegoslavië onderbouwen Slovenen en Kroaten hun onafhankelijkheidsstreven vanuit hun Europees (lees: Habsburgs) verleden. Ook in Tsjechoslowakije en Hongarije beroepen etnische groepen zich op dat Europese verleden om een eigen identiteit op te bouwen. Maar paradoxaal genoeg was het juist in de nadagen van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie dat de idee van een Europese culturele identiteit teloorging. Joegoslavie : Slovenen en Kroaten

verschenen: April 1992, blz. 614

jaargang: 59/07