Marc Hooghe

De UNO-conferentie over milieu en ontwikkeling

Rio De Janeiro 1992

De Verenigde Naties houden in juni ’92 een belangrijke conferentie over de samenhang tussen milieu- en ontwikkelingsproblemen. Het is de bedoeling de aanbevelingen van het Brundtland-rapport te vertalen in politieke verbintenissen. De voorbereidingen voor de conferentie zijn al in een vergevorderd stadium. UNO-conferentie milieu (juni ’92)

verschenen: April 1992, blz. 594

jaargang: 59/07