Jan Grootaers

De ‘World Convocation’ van Seoel als uitdaging

*World Convocation* *Wereldraad van Kerken* *Gerechtigheid* *Vrede en Heelheid van de Schepping*

verschenen: September 1990, blz. 1036

jaargang: 57/11