Rudi Laermans

De-zelf-de andere

*zelfbeeld* *Vandenbroeck* *Over wilden en narren, boeren en bedelaars* *late middeleeuwen* *begin renaissance* *beeld van de andere*

verschenen: April 1988, blz. 660

jaargang: 55/07