Paul Claes

De ziel van Gezelle

Zijn werk mag dan al voor ons een in politiek en religieus opzicht voorbije wereld weergeven, toch blijft Gezelle ons raken door zijn prille kijk op het leven. De dischter identificeert zich graag met het kleine. Zijn heimwee naar het kinderlijke en oorspronkelijke heeft diepe wortels in zijn psyche. Hij die in zijn volwassenheid de kloof met de wereld niet kon dichten, kon uiteindelijk alleen nog in zijn poëzie zijn ziel blootleggen.

verschenen: Januari 1999, blz. 46

jaargang: 66/01