Geert Bekaert

De zondeval van de architectuur

Architectuur en sculptuur

Altijd al heeft de menselijke rede getracht zulke onredelijke fenomenen als kunst en architectuur en hun onderlinge verhouding rationeel te verklaren. Welke verhalen zij er ook voor verzint, ze kan er geen greep op krijgen. Kunst en architectuur, archit ectuur en sculptuur, we moeten niet proberen er regels voor op te stellen. We moeten ze beide hun subversieve karakter gunnen. Alleen dan valt er aan beide plezier te beleven. architectuur en sculptuur (1990)

verschenen: April 1990, blz. 613

jaargang: 57/07