Hans Achterhuis

De zorgmarkt

De neoliberale tendens is dominant in Nederland, net als in veel andere landen van de EU. Steeds meer menselijke activiteiten worden in een marktordening ondergebracht. Recent is er ook een ‘zorgmarkt’ ontstaan. Vanuit het onderscheid tussen de activiteiten van het arbeiden, werken en handelen dat Hannah Arendt maakt in Vita Activa, wordt deze ontwikkeling kritisch geanalyseerd. Zorgen is volgens Arendt een niet aflatende activiteit, die onder arbeiden valt en die niet tot een net afgerond product voor de markt kan worden gereduceerd.

verschenen: Mei 2011, blz. 388

jaargang: 78/05