H. Brems

De Zuidnederlandse poëzie sinds 1970

Wat op poëtisch gebied een paar jaar geleden nog als revolutionair gold, werd ondertussen al weer in het museum van de geschiedenis bijgezet. De auteur poogt dit snel evoluerende verloop van stromingen, tegenstromingen, nieuwe en opnieuw opgenomen trends enigermate te overzien.

verschenen: April 1977, blz. 632

jaargang: 44/07