Marc Hooghe

De zure druiven van de politiek

Politieke passiviteit is lang niet uitsluitend het gevolg van een gebrek aan informatie. Daar de wijze waarop de Belgische politieke wereld functioneert, is het met name voor vrouwen en laaggeschoolden niet gemakkelijk eraan deel te nemen. Door het wegvallen van de traditionele zuilen is er een behoefte ontstaan aan nieuwe verbindingskanelen tussen de politici en de bevolking.

verschenen: Juni 1999, blz. 494

jaargang: 66/06