Lieven Boeve

De zwaan of de duif?

Twee leeswijzers bij Fides et Ratio

De recente encycliek over de verhouding tussen geloof en rede kun je op verschillende manieren lezen. Ofwel erger je je aan het wantrouwen dat het document koestert tegen het moderne denken. Ofwel let je op de specifieke aard van de tekst, die vanuit een gelovig standpunt de rede benadert als een hulpmiddel om het mysterie van het geloof inzichtelijker te maken.

verschenen: Mei 1999, blz. 401

jaargang: 66/05