Barbara Baert

De zwervende geest van Aby Warburg

Notities bij een kunsthistorische nostalgie

De laatste jaren wordt het kunsthistorisch debat gekenmerkt door een herwaardering voor de figuur van Aby Warburg (+1929). Wat zijn de redenen voor deze groeiende belangstelling? De ‘peetvader’ van de kunsthistorische methode schijnt op de huidige onderzoekers vooral een nostalgische uitwerking te hebben. De analyse van de mechanismen die tot dit type reveil hebben geleid, geeft een doorsnede van de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de kunstgeschiedenis.

verschenen: Oktober 1996, blz. 798

jaargang: 63/09